ТАНИЛЦУУЛГА

МҮХАҮ-ийн танхимын Говь-Алтай аймаг дахь салбар танхим нь 2004 онд байгуулагдсан. Одоогоор 65 гишүүн байгууллага, 11 тэргүүлэгч гишүүн, 3 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Говь-Алтай аймагт бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэхэд НӨЛӨӨЛӨГЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ, бизнесийн хөгжилд ЧИГЛҮҮЛЭГЧ, ХОЛБОГЧ байна.

АЛСЫН ХАРАА

Бизнесийн амжилтын ТАЛБАР байж, дотоод болон гадаадын зах зээлийн өрсөлдөөнд манлайлахад ХӨТӨЧ болно.

Close Menu